ชาญยนต์

บริษัท ชาญยนต์2005 จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า จังหวัดสกลนคร

ชาญยนต์ร่วมอาชีวศึกษาไทยหนุนครูอาชีวะลาว

ใส่ความเห็น


บริษัท ชาญยนต์2005 จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า จังหวัดสกลนคร
ชาญยนต์ ร่วมกับ อาชีวศึกษาไทย หนุนครูอาชีวะ จาก สปป.ลาวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  (ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไทย)

อาชีวศึกษาไทยหนุนครูอาชีวะลาวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการไทย

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาลาว โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)   ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทำความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับครูอาชีวศึกษาลาว จำนวน 33 คน โดยให้เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษารองรับ 4 แห่ง ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาช่างก่อสร้าง(Bricklayer) จำนวน 7 คน ร่วมกับบริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาช่างทำเฟอร์นิเจอร์ (Cabinet Maker) จำนวน 9 คน ร่วมกับบริษัท หัวหินเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาบัญชี (ฺBookkeeper) จำนวน 7 คน ร่วมกับสำนักงานรัฐฎากรการบัญชี บริษัทเอสอาร์การบัญชี  และห้างหุ้นส่วนสามัญชินวัตร คอนเทนซี่ วิทยาลัยการอาชีพเซกา จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาช่างมอเตอร์ไซด์ (Motorbike Mechanic) จำนวน 10 คน ร่วมกับบริษัทอึ่งกุ่ยเฮง สกลนคร บริษัทชาญยนต์ 2005 จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังโคนรุ่งเรืองกิจการ บริษัทมิตรศิลป์อะไหล่ยนต์ จำกัด และบริษัทเจียงฮอนด้า หนองคาย โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ได้ใช้แนวทางการฝึกแบบ Competency Based Training ซึ่งเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพที่ทางฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำหนด

การจัดกิจกรรมในโครงการนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งครูอาชีวะลาวเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวะลาวเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และระยะที่ 3 เป็นการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน และองค์ความรู้ โดยการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า หลังสิ้นสุดโครงการจะมีการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาเป็นรูปแบบความร่วมมือไทย-ลาว ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาลาวอีกจำนวน 180 คน ซึ่งจะมีการทำข้อตกลงและลงนามบันทึกความเข้าใจต่อไป ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ ครูอาชีวศึกษาลาวที่จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในประเทศได้เป็นอย่างดี

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 28
29 30 31
32 33 34
35 36 37
38 39 40
41 42 43
44 45 46
Advertisements

ผู้เขียน: chanyont

บริษัท ชาญยนต์2005 จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า จังหวัดสกลนคร http://www.chanyont.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s